Nyheter

14.5.2018 - Nyhetsbrev nr 7-2018
Allmän vägledning gällande personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariga myndigheters räkning
Läs mer om Nyhetsbrev nr 7-2018 ›
4.5.2018 - Nyhetsbrev nr 6-2018
Datainspektionen har nu publicerat två nya vägledningar på sin webbsida: Allmän vägledning om myndigheternas behandling av personuppgifter  
Läs mer om Nyhetsbrev nr 6-2018 ›
23.4.2018 - Nyhetsbrev nr 5-2018
Datainspektionen har nu publicerat följande vägledningar på sin webbsida: Riktlinjer för myndigheter och organisationer ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras EU:s...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2018 ›
20.4.2018 - Nyhetsbrev nr 4-2018
Datainspektionen har i syfte att komplettera myndigheternas dokument om IT-strategier utarbetat en allmän vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 4-2018 ›
18.4.2018 - Nyhetsbrev nr 3-2018
Myndigheter och andra organisationer ska enligt dataskyddsbestämmelserna analysera det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter. Bland annat ska registerbeskrivningar upprättas över...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2018 ›
9.4.2018 - Nyhetsbrev nr 2-2018
Datainspektionens nya webbsida har nu kompletterats med omvärldsbevakning med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2018 ›
15.1.2018 - Nyhetsbrev nr 1-2018
Datainspektionens uppdaterade webbsida lanseras måndagen den 15 januari på webbadressen https://di.ax
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1-2018 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017
Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj nästa år innehåller bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017
Allmän vägledning för integritetsanalys Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017
Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017 ›

Sidor