Nyheter

Nyhetsbrev 1-2013

Informationssäkerhet och e-post Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur myndigheter bör förbehålla sig till användningen av e-post. Användningen av e-post tar alltmer över som...

Nyhetsbrev 7-2012

Ny teknologi i förvaltningen Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen. Användningen av IKT i...

Nyhetsbrev nr 6-2012

Ny vägledning för hälso- och sjukvården om hur patienter kan informeras om sina personuppgifter. Nu får myndigheter som bedriver offentlig hälso- och sjukvård skriftlig vägledning för hur...

Nyhetsbrev nr 5-2012

Barn och ungdomar har rätt till privatliv i skolan Barn och ungdomar förtjänar lika mycket respekt som vuxna för sitt privatliv på arbetsplatsen. Inför skolstarten är det många frågor gällande...

Datainspektionens nyhetsbrev nr 4-2012

De nordiska datatillsynsmyndigheterna analyserar den nya EU-förordningen Direktörerna för de nordiska datatillsynsmyndigheterna har samlats i Oslo för att diskutera på vilket sätt EU-kommissionens...

Nyhetsbrev nr 3-2012

Datainspektionen informerar hälso- och sjukvårdsproducenter i offentlig regi Datainspektionen informerar Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) om vilka skyldigheter myndigheten har att skydda...

Nyhetsbrev nr 2-2012

Datainspektionen informerar om vad som avses med registeransvar Registeransvarig är normalt den juridiska person (en myndighet) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka...

Nyhetsbrev nr 1-2012

Datainspektionen informerar om vad som gäller vid inhämtande av samtycke

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Kartläggning av myndigheter

Datainspektionen avser att under året initiera en kartläggning av de myndighetsregister som innehåller personuppgifter.

Kampanj mot nätmobbning

Datainspektionens samarbete med bland annat fältarna, Rädda Barnen och grundskolorna i frågor mot nätmobbning har resulterat i en kartläggning över myndigheternas roll och vad myndigheterna kan göra...