Datainspektionens dataskyddspraxis

Datainspektionen är personuppgiftsansvarig och har en skyldighet att behandla personuppgifter enligt vissa bestämmelser i lagen. Myndigheten är självständig i hur den väljer att gå till väga vid behandlingen av personuppgifter. Några exempel där Datainspektionen behandlar personuppgifter är myndighetens ärendehantering, så som anmälningar och tillsynsärenden, vid hantering av tips och klagomål samt vid rådgivning, utbildning och prenumerationer.

Datainspektionens dataskyddspraxis beskriver hur Datainspektionen hanterar personuppgifter, dvs. hur vi samlar in och hur vi lagrar personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter en registrerad har och hur dessa rättigheter kan göras gällande.

Publicerad 27.12.2019
Uppdaterad 10.1.2020