Nyheter

4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017
Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj nästa år innehåller bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017
Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016
Avtal om registerbiträdes behandling av personuppgifter Datainspektionen har utarbetat en allmän vägledning gällande skriftligt avtal om registerbiträdets behandling av personuppgifter för de...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 6-2016
Ny checklista förbereder myndigheter för den nya EU-förordningen Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till myndigheter och andra organisationer som nu måste förbereda sig för...
Läs mer om Nyhetsbrev 6-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 4-2016
Europaparlamentet har antagit EU:s dataskyddsregler Parlamentet har nu slutgiltigt antagit den nya EU-förordningen om dataskydd och det direktiv som reglerar hur personuppgifter får användas i...
Läs mer om Nyhetsbrev 4-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 3-2016
Användningen av molntjänster Alltfler myndigheter överväger att skaffa molntjänster. Det är mer lockande att hyra tjänster som levereras via internet än att ha ett eget IT-system som körs på egna...
Läs mer om Nyhetsbrev 3-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2016
Safe Harbor-principerna gäller inte längre EU-domstolen ogiltigförklarade den 6 oktober 2015 EU-kommissionens beslut om de så kallade Safe Harbor-principerna. Domen innebär att överföringar av...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2016
EU:s dataskyddsreform Den 15 december i fjol kom EU, det vill säga EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd, överens om förslaget till ny EU-förordning om dataskydd. Den nya...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2014
Behandling av personuppgifter i samband med brand- och räddningsuppdrag Datainspektionen har nyligen i samråd med den kommunala räddningsmyndigheten utarbetat en allmän vägledning för att underlätta...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2014 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2013
Informationssäkerhet och e-post Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur myndigheter bör förbehålla sig till användningen av e-post. Användningen av e-post tar alltmer över som...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2013 ›

Sidor