Om oss

Datainspektionen

Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppgift är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas. Målsättningen är ett samhälle där den personliga integriteten värdesätts och respekteras. Datainspektionen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen samt informerar och ger råd om tillämpningen av denna lagstiftning. Datainspektionens tillsynsområde utsträcks till sådan personuppgiftsbehandling som sker vid myndigheterna inom landskaps- och kommunalförvaltningen, dock inte Ålands polismyndighet. 

När det gäller behandling av personuppgifter av föreningar, stiftelser, bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar är det Dataombudsmannens byrå som är tillsynsmyndighet på Åland. Dataombudsmannens byrås webbsida finns på svenska här. 

Datainspektionens senaste års verksamhetsberättelser och verksamhetsplan finns som bilagda pdf-dokument på denna sida.

Integritetspolicy

Datainspektionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” högst upp på sidan samt i sidfoten.

Personuppgifter som lämnas i samband med din prenumerationsanmälan kommer att behandlas i den omfattning det behövs för att administrera Datainspektionens nyhetsbrev.

Personuppgifterna sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet och i enlighet med gällande lagstiftning.

Publicerad 2.11.2017
Uppdaterad 7.6.2019