Elektronisk anslagstavla

Dnr 1-2020

Publicerad 26.2.2020 13:02

Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019.

DNR G1-2020

Publicerad 9.1.2020 17:40

Datainspektionens granskningsplan för 2020.

Rapport om Säkerhetsåtgärder i E-valet samt svar från Scytl

Publicerad 13.12.2019 15:23 | Uppdaterad 13.12.2019 17:11

Bifogad är den rapport som Datainspektionen lät avpublicera den 9 oktober 2019 rapporten kan nu återpubliceras jämte Scytls (dvs det bolag som upphandlades av Åda Ab att bistå Landskapsregeringen v

DNR R1-2019

Publicerad 12.12.2019 16:47

Rapport över Datainspektionens granskning om utnämnande av dataskyddsombud inom Ålands offentliga förvaltning.

DNR T8-2019

Publicerad 29.11.2019 15:58

Datainspektionen beslutar att utföra en dataskyddstillsyn av Folkhälsan på Ålands lokaler.

DNR A1-2019

Publicerad 28.10.2019 16:55

Datainspektionen anställer Mikael Enroos som Dataskyddsombud, via tillfälligt förordnande, under November och December 2019.

DNR T7-2019

Publicerad 21.10.2019 15:09 | Uppdaterad 21.10.2019 15:10

Beslut att inleda granskning gällande Mariehamns Stads Socialnämnds tillgodoseende av rättigheter under Dataskyddsförordningen.

DNR T6-2019

Publicerad 21.10.2019 15:09 | Uppdaterad 21.10.2019 15:10

Beslut att inleda granskning gällande Mariehamns Stads Socialnämnds tillgodoseende av rättigheter under Dataskyddsförordningen.

DNR T5-2019

Publicerad 19.9.2019 14:15 | Uppdaterad 9.10.2019 16:39

Resultat och beslut av den beslutade Dataskyddstillsynen gällande personuppgiftsbehandling i Lagtingsvalet, särskilt fokus I-valet Dnr T1-2019.

DNR T3-2019

Publicerad 4.9.2019 17:25 | Uppdaterad 4.9.2019 17:27

Beslut om Dataskyddstillsyn av krypteringsfunktion av e-post tillhandahållen av ÅDA AB, beslut fattat den 4 september 2019