Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Dataskyddsombud

De nya dataskyddsbestämmelserna reglerar vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha.

Vägledningen grundar sig på förordningens artiklar 37,38 och 39 samt artikel 29-gruppens vägledningar.

På denna sida hittar du som bilaga en blankett för att anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen. 

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 21.5.2018