Dataskyddsombud

De nya dataskyddsbestämmelserna reglerar vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha.

Vägledningen grundar sig på förordningens artiklar 37,38 och 39 samt artikel 29-gruppens vägledningar.

På denna sida hittar du som bilaga en blankett för att anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till Datainspektionen.