Ansvar

De nya dataskyddsbestämmelserna lägger vikt på eget ansvar och internkontroll inom verksamheten.

Krav på avvikelserapport, information till registrerade och kontinuerligt arbete med informationssäkerheten skärps i det nya regelverket.

Vägledningen grundar sig på EU-förordningens artiklar 5, 24, 30 och 32-34 samt artikel 29-gruppens vägledningar.

Datainspektionen har utarbetat en checklista för personuppgiftsansvariga att användas vid upprättande av registerbeskrivningar. Du hittar listan under bilagor.

Observera att bilagor nedan gällande vägledning inte är uppdaterade, använd varsamt!