Samarbete inom EU

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Samarbete inom EU är en grundläggande del av dataskyddsförordningen. Genom GDPR har den Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättats. Styrelsen består av chefen för en tillsynsmyndighet per stat samt Europeiska datatillsynsmannen. För Finland, inklusive Åland, är dataombudsmannen vid dataombudsmannens byrå den nationella representanten. Europeiska dataskyddsstyrelsen leds av en ordförande som har en mandatperiod om 5 år.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, även förkortad EDPB efter det engelska namnet European Data Protection Board, har ett stort antal uppgifter som anges i dataskyddsförordningen.

Styrelsen ska bland annat att övervaka och säkerställa korrekt tillämpning av förordningen, ge EU-kommissionen råd i alla frågor som rör skydd av personuppgifter, utfärda riktlinjer och rekommendationer i olika frågor och avge yttranden om adekvat skyddsnivå hos länder utanför EU. Styrelsen har befogenhet att fatta bindande beslut i frågor där olika nationella dataskyddsmyndigheter inte kan komma överens.

Enligt det tidigare dataskyddsdirektivet fanns en Artikel 29-gruppen, vilket var en motsvarande arbetsgrupp. Den nuvarande Europeiska dataskyddsstyrelsen har fattat ett formellt beslut om att ett antal av Artikel 29-gruppens tidigare riktlinjer och yttranden fortfarande gäller även efter 25 maj 2018.

Europeiska dataskyddsstyrelsens hemsida hittar du här.