Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Allmänna råd

Datainspektionen informerar

Alla nummer med allmänna råd, checklistor och övrig information från Datainspektionen informerar finns samlade som pdf-dokument under Bilagor.

Med anledning av att GDPR börjar tillämpas den 25 maj 2018 har Allmänna råd om personuppgiftsansvar (nr 2/2018), Allmänna råd om hur myndigheterna ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras (nr 3/2018) och Allmänna råd hur IT-system bör utformas (nr 4/2018) uppdaterats.

Uppdateringar kommer att göras kontinuerligt.

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 23.8.2018