Allmänna råd

Alla nummer med allmänna råd, checklistor och övrig information från Datainspektionen informerar finns samlade som pdf-dokument under Bilagor.

Med anledning av att GDPR började tillämpas den 25 maj 2018 har Allmänna råd om personuppgiftsansvar (nr 2/2018), Allmänna råd om hur myndigheterna ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras (nr 3/2018) och Allmänna råd hur IT-system bör utformas (nr 4/2018) uppdaterats.

Observera att bilagor nedan gällande råd och vägledning inte är uppdaterade, använd varsamt!