Vägledning

Våra råd är inte bindande. Det är fråga om generella rekommendationer (allmänna råd) om tillämpningen av dataskyddslagstiftningen som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Datainspektionen har valt att dela in tillsynen i följande förvaltningsområden:

  1. Allmänt
  2. Socialvård
  3. Hälso- och sjukvård
  4. Skola

Observera att bilagor gällande råd och vägledning inte är uppdaterade, använd varsamt!