Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Vägledning

Våra råd är inte bindande. Det är fråga om generella rekommendationer (allmänna råd) om tillämpningen av dataskyddslagstiftningen som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Datainspektionen har valt att dela in tillsynen i följande förvaltningsområden:

  1. Allmänt
  2. Socialvård
  3. Hälso- och sjukvård
  4. Skola
Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 7.6.2018