Rättigheter och skyldigheter

Under hela ditt liv registreras uppgifter om dig. Det gäller till exempel i skolan, på arbetsplatsen, när du anlitar hälso- och sjukvården eller lånar böcker på biblioteket samt när uppgifter om dig publiceras på internet. I korthet kan man säga att Datainspektionens uppgift är att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter.

Enligt grundlagen har du rätt till en fredad zon. Var rädd om privatlivet – det är en mänsklig rättighet.