Rätt till dataportabilitet

Rätt till dataportabilitet – artikel 20

Denna rätt är en nyhet i GDPR. Den innebär att en registrerad som lämnat sina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig i vissa fall ska ha rätt att få sina personuppgifter för att använda dem hos en annan personuppgiftsansvarig, till exempel flytta uppgifter mellan två olika sociala medietjänster.

Den personuppgiftsansvarige som tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta sådan överflyttning av personuppgifter, genom att tillhandahålla dessa i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format”.

För att rätten till dataportabilitet ska gälla är det en förutsättning att den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifterna med stöd av samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade. Rätten gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.