Rätt till rättelse

Rätt till rättelse – artikel 16

Den registrerade har rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige för att få felaktiga uppgifter rättade. Samtidigt har den registrerade rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Denna rätt är även kopplad till principen om korrekthet i artikel 5.1 d), som stadgar att personuppgifterna som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.