Registrerades rättigheter

Den registrerade, alltså den person vars uppgifter behandlas, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR. En del av dessa har funnits även i tidigare lagstiftning, medan en del av dessa är nya. De registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen gäller i förhållande till den som är personuppgiftsansvarig, oavsett om det är en myndighet, förening eller företag.